Amiplay

Ideą Amiplay jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody dla czworonogów, nawet przy śnie i odpoczynku. Do produkcji legowisk Amiplay wykorzystuje się najlepsze materiały i wypełniacze dla uzyskania jak najlepszego komfortu.